RSS Haberler   Açılış sayfam yap   Sık kullanılanlara ekle   Mesaj Gönder
Ana Sayfa
Haberler
Üyeler
Üye İşlemleri
Media
Kurullar
Duyurular
İletişim

ZİYARETÇİ DURUMU
Toplam : 651875
Bugün : 36
Online : 15
Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım

HEKİMLERİLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINAİLİŞKİN KILAVUZ

1219 sayılı Tababet veŞuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk TabipleriBirliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kurallarıbaşta olmak üzere mevzuatın sağlık hizmetlerinde tanıtımın sınırlandırılmasınailişkin düzenlemeleri gözetilerek aşağıdaki uygulama esasları belirlenmiştir.

Tüm sağlık kurum vekuruluşları ile bütün hekimler bu ortamın kullanımında sağlık hizmetininözelliği ve tıp mesleğinin saygınlığını dikkate alarak kendilerini bu ilke vekurallarla bağlı sayarlar.

1.Hekimler, yürüttükleri mesleki faaliyete, sağlık kurum ve kuruluşları dasundukları sağlık hizmetine ilişkin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarınauygun biçimde internet ortamında yer alabilirler. Bu konuda sosyal medyamecralarının kullanımı da aynı ilkelere tabidir.

2.Hekimler internet sitelerinde ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, çalışmasaatleri, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığı veüniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvan dışında birisim ya da ibare kullanamazlar.

3.Sağlık kurum ve kuruluşları, ruhsatında kayıtlı isim dışında herhangi bir isimya da ibareye yer veremez. Hangi branşlarda hizmet verildiğini, adresini,iletişim bilgilerini, çalışma saatlerini ve sağlık personelinin adını,soyadını, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığını veüniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvanını belirtebilirler.

4.Hekimler, internet sitelerinde “kişisel bilgiler”  başlığı altında, aldığıeğitimlere, 1219 sayılı Yasada belirlenen uzmanlık alanında kazanılmışuluslararası yeterliliklerine/unvanlarına, bilimsel yayınlarına, bilimseltoplantılardaki konuşmalarına, düzenlediği toplantılara, ödüllerine, yerli veyabancı uzmanlık dernek ve kuruluşlarına üyeliklerine, idari ve danışmanlıkgörevlerine yer verebilirler.

Hekimler, meslekuygulamaları ile ilişkilendirmeksizin mesleki olmayan etkinliklerine de yer verebilirler.

5.Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yönelikiçerik paylaşılabilir. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yerverilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.

6.Her bilgilendirme sayfasının altında "Sayfa içeriği sadece bilgilendirmeamaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz." ifadesi,en az diğer yazılarla aynı puntoda ve kolaylıkla fark edilebilir biçimde yeralmalıdır. Günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı, hatalıya da doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez.

7.Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren (ifade, yazı, fotoğraf,video, röportaj, haber vb.) ögelere hiçbir şekilde yer verilemez.

8.Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz. Hastamahremiyetinin korunması için her türlü önlem alınır.

9.Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerinehiçbir şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerekyönlendirme de yapılamaz.

10.Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hastayakınları ile birlikte görüntülerine yer verilemez.

11.Deontoloji kurallarına ve hasta haklarına uymayan, abartılı, insanlarıyanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, gerçeğe aykırıifadeler kullanılamaz.

12.Meslektaşlar ve/veya sağlık kurum ve kuruluşları arasında rekabete yol açan,hekimliğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, reklam niteliğinde,kendilerini, sundukları hizmeti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven, ön planaçıkaran, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimleri kötüleyen ibarelereyer verilemez.

13.Hekim hakkında veya sağlık kurum ve kuruluşu ile burada görev yapan sağlıkpersoneli hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimine,teşekkür ilanlarına yer verilemez.

14. Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlaraait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.

15.Muayenehane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının fiziki ortamı ile tıbbicihaz veya donanımlara ilişkin ifade ve görüntüler kullanılamaz.

16. İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen sorularınyanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz. Bu yolla hasta, belirlibir hekim ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilemez.

17.İnternet ortamındaki siteler/forumlar kullanılarak hasta yönlendirilemez,aracılık faaliyeti yapmakta olan sitelere üye olunamaz, ticari kuruluşlardan bunitelikte bir hizmet alınamaz.

18.Arama motorlarında internet sitesinin bulunabilir olması için hekimin veyasağlık kurum ve kuruluşunun ruhsatında yer alan bilgiler dışında anahtarkelimelere yer verilemez.

19.Herhangi bir ücret, kampanya ya da indirim bilgisine veya hizmetin ücretsizolduğuna ilişkin ifadelere yer verilemez.

20.Tüm kurallar internet sitesinin yabancı dillerdeki görünümleri için degeçerlidir.

21. Bukılavuzda yer almayan durumlar, 1219 sayılı Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, HekimlikMeslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerinegöre değerlendirilir.

22.Burada belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde ilgili mevzuatdoğrultusunda gerekli işlemler yapılır.


Haberin Okunma sayısı: 2267
Habere Yorum Yaz
İsim
 
Email

Yorum
Cancel
Kaydet  İptal

KAMPANYALAR


Copyright © 2009 Sivas Erzincan Tabip Odası